Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie powiatu jasielskiego

Od 1 lutego 2019 r. na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło (Zespół Szkół Nr 4),…

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im.Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Zbliża się ostateczny termin rekrutacji do Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im.Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które: ✅ nie ukończyły 32 lat ✅ legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim ✅ znają język angielski, francuski lub niemiecki ✅ spełniają wymagania umożliwiające zatrudnienie w administracji publicznej ➡ Więcej informacji na www.ksap.gov.pl/ksap/dla-kandydatow/rekrutacja  

Spotkanie opłatkowe PiS

Z udziałem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 20 stycznia 2019 r. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe parlamentarzystów i samorządowców Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, a także członków i sympatyków partii. Spotkanie poprzedzone zostało uroczystą Mszą świętą w katedrze rzeszowskiej w intencji Ojczyzny. Następnie, zebrani udali się do Filharmonii Podkarpackiej, gdzie…

Bezpłatna pomoc prawna

https://www.youtube.com/watch?v=2TnvY4eBRJ0&fbclid=IwAR0wqXWc5PcDlx7zV1ImwY9MY46sY-YhSl5lnaxmlmrMMrkWvDZ6tnvdEpQ   1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady działania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, z tego rodzaju świadczenia skorzystać może każdy, kto zdeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.