Konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”

Po pięcioletniej przerwie do budżetu Kancelarii Senatu wracają środki przeznaczone na realizację zadań na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą – w kwocie 10 milionów zł. Marszałek Senatu ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”. Ogłoszenie o konkursie Główne kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2024 to: aktywizacja…

Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Społeczność Jasła, miasta barbarzyńsko zniszczonego przez niemieckich hitlerowców, przywiązuje szczególną wagę do swojej historii.  Zorganizowane 20 marca obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, podtrzymują pamięć o naszych niezwykłych bohaterach, którzy ratując cudze życie, nie zważali na własne. Oficjalna część obchodów rozpoczęła się w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.…

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Po rozpatrzeniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje przyjęcie jej bez poprawek. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski poinformował, że nowela wydłuża do 30 września 2024 r. ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu…