KGW z terenu gminy pozyskały namioty ekspresowe

W związku z realizacją kampanii edukacyjnej pn.: “Bezpieczny mieszkaniec Gminy Dydnia” dofinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości zostały zakupione namioty ekspresowe dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Namioty będą wykorzystane m.in. podczas Dożynek Gminnych w najbliższą niedzielę 27 sierpnia. Każde koło przygotuje dla uczestników poczęstunek. Zakupione namioty zostały uroczyście przekazane kołom gospodyń wiejskich…

Krajowa Narada Leśników Stary Sącz 2023. 100-lecie LASÓW PAŃSTWOWYCH

Dzień Leśnika to święto całej braci leśnej, które obchodzone jest 12 lipca. W tym dniu wspominamy również osobę świętego Jana Gwalberta, patrona wszystkich LUDZI LASU: leśników, strażników leśnych oraz wszystkich osób pracujących w lesie i na rzecz lasów. Do Starego Sącza zjechali leśnicy z całej Polski. Zwieńczeniem Ogólnopolskiego Dnia Leśnika był występ Małej Armii Janosika.…

Zarząd Powiatu w Jaśle pozytywnie zaopiniował Koncepcję Programową obwodnic Brzostku i Kołaczyc

Zarząd Powiatu w Jaśle pozytywnie zaopiniował , na etapie Koncepcji Programowej, inwestycję drogową pn. „Część 2: Budowa obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73, o długości około 13,4 kilometra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zwróciła się w dniu 4 lipca br., przez pełnomocnika, do Zarządu Powiatu w Jaśle…

Minister Anna Moskwa: Wyższe limity zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz niższe ceny za prąd dla MŚP, JST i podmiotów wrażliwych

Rząd przyjął 10 lipca 2023 r. nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., dzięki której zostaną wprowadzone m.in. wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach. Mniej za prąd zapłaci sektor MŚP, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej. Jak tłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, rolą państwa jest zapewnienie swoim obywatelom…

Strefa Zdrowia na jasielskim rynku

Przez dwa dni (1-2 lipca br.) mieszkańcy Jasła i okolic mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach promowanego przez prezydencką parę projektu „Nowe Życie”. Jasielski rynek wypełniły namioty białego miasteczka, wśród których każdy niezależnie od wieku mógł znaleźć coś dla siebie. Projekt „Zdrowe życie” to ogólnopolska akcja, która…

Zarząd Powiatu skierował do konsultacji koncepcję budowy nowej drogi w centrum Jasła

Powiat Jasielski widzi konieczność budowy nowego odcinka drogi  powiatowej lub wojewódzkiej klasy „G”, pomiędzy DW 992 w km 1 + 283 a DK 73 w km 165 + 160, która pozwoli wyłączyć ruch tranzytowy z ronda „Solidarności” w Jaśle. Nowy odcinek drogi, łączący drogę wojewódzką nr 992 z drogą krajową nr 73, wymaga wybudowania wiaduktu…

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu

Powiat jasielski podpisał dzisiaj umowę na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu. Planowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 993 ma przebiegać pomiędzy ulicami Gorlicką, a Dukielską. Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie intensywnego ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości co z kolei przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w…

Nowa siedziba Biblioteki Publicznej w Szebniach

Biblioteka w Szebniach zmieniła swoją lokalizację. Jej nowa siedziba mieści się teraz w zrekonstruowanej zabytkowej plebanii. Tam instytucja ma większą przestrzeń użytkową jeśli chodzi o możliwość gromadzenia i udostępniania swoich bogatych zbiorów, ale nade wszystko może realizować wiele interesujących przedsięwzięć mających na celu wzbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania czytelnictwem książek. Do nowej siedziby biblioteki publicznej w…