Wernisaż wystawy „Jestem Polakiem – obywatelem Ukrainy” z udziałem Wicemarszałek Sejmu

W dniu 7 marca w holu głównym gmachu Sejmu odbyło się otwarcie wystawy, prezentującej sylwetki i życiorysy Polaków – obywateli Ukrainy, którzy polegli w walce z rosyjskim agresorem. – Ta wojna trwa od 2014 r. i od tego roku giną ludzie. Jest to czas nowych bohaterów. Takich bohaterów mamy dzisiaj na wystawie. Wystawa pokazuje bohaterów…

Rozbudowa DK73 Pilzno – Brzostek coraz bliżej …

17 lutego 2023r. w Starostwie Powiatowym w Dębicy – podpisano umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 Pilzno – Brzostek (dł. 9,3 km). Dokumentację w terminie 17 miesięcy, za kwotę 5 584 200,00 zł, opracuje Transprojekt Gdański. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100…

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Senatorowie RP! Obecnie przedsiębiorcom prowadzącym biznesy komercyjne – rynek otwarty (RO) i zakłady pracy chronionej (ZPChr) – przysługują ze środków PFRON dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych (ON) w jednakowej wysokości: 450 zł na miesiąc w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności, 1 tysiąc…

Spotkanie opłatkowe posłów i senatorów

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 15 grudnia w Sejmie obyło się spotkanie opłatkowe posłów i senatorów. Wziął w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z senatorami, Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz posłowie, a także kardynał Kazimierz Nycz, który pobłogosławił opłatki i poprowadził modlitwę. Marszałek Senatu życzył wszystkim zgromadzonym ciepła…

Wręczenie odznaczenia państwowego Panu Profesorowi Markowi Gromcowi

W dniu 13 grudnia br. odbyła się uroczystość odznaczenia prof. Marka Gromca Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym mu przez prezydenta RP w uznaniu zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Prof. Marek Gromiec jest m.in. członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej i Komitetu Inżynierii i Środowiska Państwowej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu omówił wpływ zmian…

Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego mostu na Żydowskim

W sobotę, 10 grudnia, odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi, w związku z zakończeniem remontu mostu w Żydowskim, położonego w ciągu drogi powiatowej Krempna – Żydowskie – Grab. Tym samym most, który jest niezwykle ważny ze względów bezpieczeństwa, został oficjalnie oddany do użytkowania. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach zadania: „Remont mostu na drodze powiatowej…

Uroczyste oddanie do użytkowania i poświęcenie drogi powiatowej z Siepietnicy, przez Święcany w kierunku Szerzyn (woj. małopolskie)

W dniu 10 listopada br. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania i poświęcenie drogi powiatowej z Siepietnicy, przez Święcany w kierunku Szerzyn (woj. małopolskie) To dogodny trakt komunikacyjny w kierunku Tuchowa i Tarnowa. W wydarzeniu udział wzięli m.in. mieszkańcy Siepietnicy, Skołyszyzna, Święcan, Bączala Dolnego i Bączala Górnego, Polscy Parlamentarzyści na czele z Ministrem Infrastruktury p.…

Oddanie do użytku drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec

W środę, 30 listopada, w Tarnowcu uroczyście oddano do użytkowania drogę powiatową Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł prawie 1,1 mln zł. Prace polegały głównie na dostosowaniu drogi do klasy „Z” z kategorią ruchu KR2, poprzez poszerzenie i wykonanie nowych warstw podbudowy i nawierzchni drogi na szerokość 5,5m i 6 m oraz…