Konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”

Po pięcioletniej przerwie do budżetu Kancelarii Senatu wracają środki przeznaczone na realizację zadań na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą – w kwocie 10 milionów zł. Marszałek Senatu ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”. Ogłoszenie o konkursie Główne kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2024 to: aktywizacja…

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Po rozpatrzeniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje przyjęcie jej bez poprawek. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski poinformował, że nowela wydłuża do 30 września 2024 r. ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu…

Pierwsze posiedzenie Senatu RP XI kadencji

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 109) pierwsze posiedzenie Senatu zwołuje Prezydent RR w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Prezydent Andrzej Duda otworzy pierwsze posiedzenie Senatu i przekaże prowadzenie obrad Marszałkowi Seniorowi, na którego powołał najstarszego wiekiem senatora, Michała Seweryńskiego. Marszałek Senior złoży ślubowanie oraz powoła spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia.  Przy…

KGW z terenu gminy pozyskały namioty ekspresowe

W związku z realizacją kampanii edukacyjnej pn.: “Bezpieczny mieszkaniec Gminy Dydnia” dofinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości zostały zakupione namioty ekspresowe dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Namioty będą wykorzystane m.in. podczas Dożynek Gminnych w najbliższą niedzielę 27 sierpnia. Każde koło przygotuje dla uczestników poczęstunek. Zakupione namioty zostały uroczyście przekazane kołom gospodyń wiejskich…

Krajowa Narada Leśników Stary Sącz 2023. 100-lecie LASÓW PAŃSTWOWYCH

Dzień Leśnika to święto całej braci leśnej, które obchodzone jest 12 lipca. W tym dniu wspominamy również osobę świętego Jana Gwalberta, patrona wszystkich LUDZI LASU: leśników, strażników leśnych oraz wszystkich osób pracujących w lesie i na rzecz lasów. Do Starego Sącza zjechali leśnicy z całej Polski. Zwieńczeniem Ogólnopolskiego Dnia Leśnika był występ Małej Armii Janosika.…

Zarząd Powiatu w Jaśle pozytywnie zaopiniował Koncepcję Programową obwodnic Brzostku i Kołaczyc

Zarząd Powiatu w Jaśle pozytywnie zaopiniował , na etapie Koncepcji Programowej, inwestycję drogową pn. „Część 2: Budowa obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73, o długości około 13,4 kilometra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zwróciła się w dniu 4 lipca br., przez pełnomocnika, do Zarządu Powiatu w Jaśle…

Minister Anna Moskwa: Wyższe limity zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz niższe ceny za prąd dla MŚP, JST i podmiotów wrażliwych

Rząd przyjął 10 lipca 2023 r. nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., dzięki której zostaną wprowadzone m.in. wyższe limity zużycia energii elektrycznej przy zamrożonych cenach. Mniej za prąd zapłaci sektor MŚP, samorządy oraz niektóre podmioty użyteczności publicznej. Jak tłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, rolą państwa jest zapewnienie swoim obywatelom…