Polska i Słowacja rozwija infrastrukturę drogową

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz minister Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej Arpád Ersek, podpisali dziś w Barwinku umowę o lokalizacji miejsca połączenia drogi S19 z drogą R4 po stronie słowackiej. Dokument ma stworzyć podstawy prawne do wspólnego ustalenia przebiegu szlaków w rejonie przygranicznym. Ministrowie podpisali także umowę o budowie mostu granicznego przez potok Jeleśna w…

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Tylawa – Daliowa.

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”. ➡️Projekt po stronie polskiej doprowadzi do poprawy dostępności do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. W efekcie wykorzystania przejścia drogowego Radoszyce – Palota możliwy będzie szybszy dojazd z okolic węzła Medzilaborce poprzez drogę wojewódzką nr 897 do drogi krajowej…