Wywiad z Europosłem Tomaszem Porębą

Ten magiczny artykuł 7 składa się z trzech podpunktów. Punkt 7.1 traktatu o UE mówi o tym, że uruchomienie procedury o naruszenie praworządności trafia najpierw na Rade Ministrów ds. Europejskich. Tam 22 państwa muszą zdecydować o tym, żeby sprawę przekazać dalej. Jeżeli tak by się stało, to wówczas bierze się pod uwagę ewentualnie następny punkt traktatu, czyli 7.2. Ten mówi wprost, że w takiej sytuacji sprawa trafia na posiedzenie szefów państw UE,…