Zarząd Powiatu w Jaśle pozytywnie zaopiniował Koncepcję Programową obwodnic Brzostku i Kołaczyc

Zarząd Powiatu w Jaśle pozytywnie zaopiniował , na etapie Koncepcji Programowej, inwestycję drogową pn. „Część 2: Budowa obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73, o długości około 13,4 kilometra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zwróciła się w dniu 4 lipca br., przez pełnomocnika, do Zarządu Powiatu w Jaśle…

Zarząd Powiatu skierował do konsultacji koncepcję budowy nowej drogi w centrum Jasła

Powiat Jasielski widzi konieczność budowy nowego odcinka drogi  powiatowej lub wojewódzkiej klasy „G”, pomiędzy DW 992 w km 1 + 283 a DK 73 w km 165 + 160, która pozwoli wyłączyć ruch tranzytowy z ronda „Solidarności” w Jaśle. Nowy odcinek drogi, łączący drogę wojewódzką nr 992 z drogą krajową nr 73, wymaga wybudowania wiaduktu…

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu

Powiat jasielski podpisał dzisiaj umowę na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu. Planowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 993 ma przebiegać pomiędzy ulicami Gorlicką, a Dukielską. Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie intensywnego ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości co z kolei przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w…

Nowa siedziba Biblioteki Publicznej w Szebniach

Biblioteka w Szebniach zmieniła swoją lokalizację. Jej nowa siedziba mieści się teraz w zrekonstruowanej zabytkowej plebanii. Tam instytucja ma większą przestrzeń użytkową jeśli chodzi o możliwość gromadzenia i udostępniania swoich bogatych zbiorów, ale nade wszystko może realizować wiele interesujących przedsięwzięć mających na celu wzbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania czytelnictwem książek. Do nowej siedziby biblioteki publicznej w…

Rozbudowa drogi, rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w Święcanach

W piątek 21 kwietnia br. w Święcanach odbyło się przekazanie placu budowy pod inwestycje drogowe pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w km 0+700 – 1+005,70 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 0+777 w miejscowości Święcany”. Droga powiatowa w Święcanach zostanie poszerzona do 6 m…

Rozbudowa DK73 Pilzno – Brzostek coraz bliżej …

17 lutego 2023r. w Starostwie Powiatowym w Dębicy – podpisano umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 Pilzno – Brzostek (dł. 9,3 km). Dokumentację w terminie 17 miesięcy, za kwotę 5 584 200,00 zł, opracuje Transprojekt Gdański. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100…

Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego mostu na Żydowskim

W sobotę, 10 grudnia, odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi, w związku z zakończeniem remontu mostu w Żydowskim, położonego w ciągu drogi powiatowej Krempna – Żydowskie – Grab. Tym samym most, który jest niezwykle ważny ze względów bezpieczeństwa, został oficjalnie oddany do użytkowania. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach zadania: „Remont mostu na drodze powiatowej…