Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego mostu na Żydowskim

W sobotę, 10 grudnia, odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi, w związku z zakończeniem remontu mostu w Żydowskim, położonego w ciągu drogi powiatowej Krempna – Żydowskie – Grab. Tym samym most, który jest niezwykle ważny ze względów bezpieczeństwa, został oficjalnie oddany do użytkowania. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach zadania: „Remont mostu na drodze powiatowej…

Uroczyste oddanie do użytkowania i poświęcenie drogi powiatowej z Siepietnicy, przez Święcany w kierunku Szerzyn (woj. małopolskie)

W dniu 10 listopada br. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania i poświęcenie drogi powiatowej z Siepietnicy, przez Święcany w kierunku Szerzyn (woj. małopolskie) To dogodny trakt komunikacyjny w kierunku Tuchowa i Tarnowa. W wydarzeniu udział wzięli m.in. mieszkańcy Siepietnicy, Skołyszyzna, Święcan, Bączala Dolnego i Bączala Górnego, Polscy Parlamentarzyści na czele z Ministrem Infrastruktury p.…

Oddanie do użytku drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec

W środę, 30 listopada, w Tarnowcu uroczyście oddano do użytkowania drogę powiatową Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł prawie 1,1 mln zł. Prace polegały głównie na dostosowaniu drogi do klasy „Z” z kategorią ruchu KR2, poprzez poszerzenie i wykonanie nowych warstw podbudowy i nawierzchni drogi na szerokość 5,5m i 6 m oraz…

Uroczyste oddanie do użytku przebudowanych dróg powiatowych: Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – granica województwa – Szerzyny

W czwartek, 10 listopada, w Siepietnicy uroczyście oddano do użytkowania dwie przebudowane drogi powiatowe: Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – granica województwa – Szerzyny. Ich modernizacja kosztowała ponad 8,5 miliona złotych, z czego 95 procent pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Drogi te (łącznie 3…

Nowy kort tenisowy przy Zespole szkół Budowlanych w Jaśle

Budowa kortu tenisowego z piłkochwytami przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle, obejmowała nie tylko wykonanie kortu tenisowego o nawierzchni syntetycznej akrylowej (tzw. „hard-court), ale także utwardzenie dojścia z kostki brukowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia, tj. siatki, słupki, stanowisko sędziowskie, kosze na śmieci, ławki. Inwestycja ta zrealizowana została w ramach dużego zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej…

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła 2 ustawy, z 4 poprawkami poparła nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane wdraża przepisy unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rozwoju Piotr Uściński wyjaśnił, że chodzi o przepisy…

Uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę kolejnego odcinka S-19 Dukla- Barwinek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie oraz budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla-Barwinek. Inwestycja ma kosztować półtora miliarda złotych i ma być gotowa za ponad cztery lata. W podpisaniu wziął udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Budowa nowej trasy między Duklą a Barwinkiem to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19,…

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Komisja Infrastruktury będzie rekomendowała Senatowi wprowadzenie  6 poprawek do noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komisja poparła m.in. propozycję senator Alicji Zając, aby nie karać podmiotów zobowiązanych za niewykonanie obowiązku informacyjnego dotyczącego uzupełniania bazy. Komisja przyjęła też poprawki o charakterze legislacyjnym, porządkującym i uściślającym. Nie uzyskał większości wniosek senatorów Ryszarda Świlskiego i…