Uroczystości pogrzebowe Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”

21 kwietnia 2023 r. w Krośnie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”.Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11:00 Mszą świetą żałobną w Kościele pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Chudzio, biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej. Mszę świętą z księdzem biskupem współkoncelebrowali ks. prał. Jan…

Uroczystość ślubowania klas mundurowych w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym

Zgodnie z pełnym ceremoniałem wojskowym przebiegało ślubowanie uczniów klas mundurowych w MZSP w Miejscu Piastowym. Na placu apelowym przed Centrum Pracy z Młodzieżą stanęło w szeregach 65 kadetów i ich koledzy ze starszych klas. To największa na Podkarpaciu i jedna z największych w Polsce szkół z klasami certyfikowanymi przez MON. Uczy się w nich 263…

Konkursu „Razem dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs „Razem dla Seniorów” zainicjowała Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser–Duda by promować i nagradzać najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty, inicjatywy, przedsięwzięcia na rzecz osób starszych. Konkurs objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, a jego organizatorem jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Został on zainaugurowany 14 listopada 2021 r. z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora, a 25 października…

Nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich od 3 kwietnia

Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej. W rozpoczynającym się wkrótce naborze pula środków na ten cel będzie wynosić 120 mln zł. Oprócz podniesienia kwot dofinansowania w przepisach wprowadzono też inne zmiany. Podobnie jak w poprzednim roku wnioski przyjmują biura powiatowe…

Czyn Ulmów – moralna podstawa Państwa Polskiego

24 marca 2023r. w Markowej odbyły się główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Najważniejszym ich akcentem było odsłonięcie tabliczek z nazwiskami osób z Podkarpacia, które w latach niemieckiej okupacji ukrywały u siebie Żydów. Byli to: Maria i Szymon Fołtowie, wraz z dziećmi: Antonim, Władysławem, Bronisławą i Aleksandrą; Stefania i Antoni…

Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów spod okupacji niemieckiej

Polska ma powody do dumy. Nasi przodkowie wykazali niezłomną postawę stojąc na straży człowieczeństwa i sprzeciwiając się niemieckiemu bandytyzmowi. Właśnie dlatego Polacy stanowią największą liczbę wśród odznaczonych najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym – medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem. Wśród Sprawiedliwych znaleźli się także mieszkańcy powiatu jasielskiego,…