Weekend Seniora z Kulturą 2022

W dniach od 1 i 2 października w całej Polsce odbędzie się „Weekend seniora z kulturą” – akcja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 500 instytucji z całego kraju. Dzięki akcji seniorzy będą mieli okazję dowiedzieć się i zobaczyć,…

Tarcza Solidarnościowa

Rządowa ustawa w ramach Tarczy Solidarnościowej zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 na poziomie z 2022: do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników To ochrona 17 mln gospodarstw domowych i wsparcie…

Ogólnopolskie święto ” Wdzięczni Polskiej Wsi”

Podziękowanie za pracę rolnika – Jesteśmy dumni ze wspaniałego polskiego rolnictwa, z bezpieczeństwa żywnościowego, z perspektyw osadzonych na fundamencie polskiej wiary i polskiej kultury. My nie wstydzimy się polskiej wsi, jak nasi poprzednicy. My jesteśmy z niej dumni. Słuchamy głosu polskiej wsi, wiemy o jej problemach. Wiemy, że zawirowania gospodarcze w Europie muszą być łagodzone…

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

81 lat temu powstało Polskie Państwo Podziemne. Uchwałą Sejmu z 11 września 1998 r. ustanowiono święto państwowe 27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. . Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego We wrześniu 1998 r. Sejm RP ustanowił Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, stwierdzając w uchwale, że było ono „fenomenem w dziejach nie tylko II wojny światowej”. Doprawdy, trudno jest…

Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pogórza i Ziemi Jasielskiej

W dniu 18 września 2022r. na terenie Skansenu „Karpacka Troja” odbył się przegląd Zespołów Folklorystycznych pogórza i Ziemi Jasielskiej połączony z Piknikiem z Produktem Polskim oraz konkursem kulinarnym Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. W trakcie przeglądu zespołów folklorystycznych przeprowadzony został konkurs kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” podczas którego można było zakupić potrawy wyprodukowane na…