40- lecie Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Błażkowej

Po raz pierwszy Błażkowa wymieniona jest w dokumencie z 1353 r. Została wtedy nadana przez króla Kazimierza Wielkiego trzem braciom, bojarom ruskim: Piotrowi, Chodkowi i Ostaszkowi, synom Iwana w nagrodę za zasługi położone w walkach na Rusi. W 1360 r. otrzymała prawo niemieckie. W 1437 r. właścielem wsi był Andrzej Czuryło podkomorzy halicki. W 1581…