Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem” – ten cytat Jana Pawła II zdobi wejście do nowo powstałego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego im. Ks. Prałata Adama Drewniaka w Krzemiennej. W dniu 1 kwietnia 2022 r. miało miejsce uroczyste otwarcie placówki oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej jej patrona. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Abp. Adam Szal, tablicę odsłonił honorowy gość…

Oficjalne przekazanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle

W piątek, 25 marca br., w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle odbyło się oficjalne przekazanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń.   W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jaśle na ulicy Floriańskiej zostały wykonane prace budowlane, w ramach zadania pn. Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2021 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic…

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Polaków Ratujących Żydów pod Okupacją Niemiecką

Prezydent Andrzej Duda, ustanowił 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Data ta nie jest przypadkowa, tego dnia w 1944 roku, dokonano egzekucji na rodzinie Ulmów w Markowej. Niemiecka żandarmeria zamordowała wówczas Józefa Ulmę, jego ciężarną żonę Wiktorię i sześcioro ich małoletnich dzieci oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów: Gołdę  Grünfeld,…

Pionier przemysłu naftowego, społecznik, patriota. Dwusetlecie urodzin Ignacego Łukasiewicza – patrona roku 2022

200 lat temu, 23 marca 1822 r., w Zadusznikach k. Mielca urodził się Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewcz. Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych. Ojciec Józef brał udział w Powstaniu Listopadowym. Po sprzedaży części majątku rodzina przeniosła się do Rzeszowa, gdzie Ignacy najpierw uczył się w domu, a następnie ukończył cztery klasy gimnazjum.…

Dodatkowe wsparcie dla producentów rolnych i ochrona dla odbiorców gazu przed niekontrolowanym wzrostem cen do 2027 – rząd kontynuuje pakiet działań pomocowych

Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o polską wieś! Wysokie ceny surowców, szczególnie gazu, przekładają się na ceny nawozów i żywności. Dlatego producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej, otrzymają wsparcie z budżetu państwa. Pomoc będzie dotyczyć nawozów zakupionych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. Dofinansowaniem może zostać objęte 50 ha –…

Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by podporządkować Polskę Związkowi Sowieckiemu i narzucić jej obywatelom ustrój komunistyczny. Obecnie do świadomości społecznej z opóźnieniem dociera prawda o walce i cierpieniu tysięcy „Żołnierzy Wyklętych” – mówił w swoim wystąpieniu podczas uroczystości przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych w Jaśle Starosta Jasielski…

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca, po raz jedenasty obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła władza komunistyczna. Mimo grożących im represji nie złożyli broni. Niejednokrotnie za tę postawę płacąc najwyższą cenę. W 2011 roku Sejm RP dzień 1 marca ustanowił świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego…