Kolejna wirtualna strzelnica w powiecie jasielskim

12 grudnia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach dokonano uroczystego otwarcia nowej strzelnicy wirtualnej. Starosta Jasielski, Adam Pawluś, witając zaproszonych gości, przedstawicieli nauczycieli, młodzieży i rodziców, zaznaczył, że inwestycja, zrealizowana przez Powiat Jasielski, dofinansowana ze środków programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”, ma służyć uczniom Kołaczyckiego Liceum, przede wszystkim klas mundurowych, a także…

Zgromadzenie Polskiej Wsi w Przysusze

– Dzisiejsze nasze zgromadzenie nie jest przypadkiem, a jest następstwem tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest reprezentantem polskiej wsi – jestem z tego dumny! Polska wieś w obliczu trudnych wyzwań dała radę. Polska wieś zabezpiecza nas żywnościowo. Podstawą tego są polscy rolnicy, ich gospodarstwa, które uprawiają od pokoleń. Około 40% Polaków mieszka na wsi, ale…

Uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego mostu na Żydowskim

W sobotę, 10 grudnia, odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi, w związku z zakończeniem remontu mostu w Żydowskim, położonego w ciągu drogi powiatowej Krempna – Żydowskie – Grab. Tym samym most, który jest niezwykle ważny ze względów bezpieczeństwa, został oficjalnie oddany do użytkowania. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach zadania: „Remont mostu na drodze powiatowej…

Uroczystości barbórkowe w Krośnie

Barbórka jest świętem górników obchodzonym w Polsce między innymi przez pracowników zakładów górniczych, związanych zawodowo z górnictwem podziemnym, górnictwem naftowym i gazownictwem, zakładami wydobywczymi wód leczniczych i termalnych, czy geologów.9 grudnia tradycyjną Barbórkę obchodzili pracownicy PGNiG Technologie Krosno. 2022 rok jest szczególnym także dla tej spółki, gdyż w całym kraju obchodzona jest 200. rocznica urodzin…

Uroczyste oddanie do użytkowania i poświęcenie drogi powiatowej z Siepietnicy, przez Święcany w kierunku Szerzyn (woj. małopolskie)

W dniu 10 listopada br. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania i poświęcenie drogi powiatowej z Siepietnicy, przez Święcany w kierunku Szerzyn (woj. małopolskie) To dogodny trakt komunikacyjny w kierunku Tuchowa i Tarnowa. W wydarzeniu udział wzięli m.in. mieszkańcy Siepietnicy, Skołyszyzna, Święcan, Bączala Dolnego i Bączala Górnego, Polscy Parlamentarzyści na czele z Ministrem Infrastruktury p.…

Obchody 155. Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego na Litwie

155 lat temu, 5 grudnia, w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Człowiek, który zmienił bieg historii Polski – Józef Piłsudski, Ojciec naszej Niepodległości. Uroczystości rocznicowe, zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgromadziły w Wilnie i Zułowie przedstawicieli pięciu pokoleń Polaków, którzy chcą wypełniać Jego Testament. Dzięki współpracy z Jednostką Strzelecką 2051 im. mjra…

Badanie morfologii odpadów w Jaśle

W Jaśle w pracowni Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska od teraz bada się morfologię odpadów komunalnych. To jedyna wyspecjalizowana pracownia w całej Polsce. To znacznie usprawni pracę inspektorów i pomoże w walce z przestępczością środowiskową oraz w dbaniu o ochronę naszego środowiska. Aktualnie w całej Polsce jest 16 oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego, których…