Gmina Jasło. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP podsumował 2022 rok Gmina Jasło

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP podsumował 2022 rok podczas noworocznego posiedzenia w Niepli. W spotkaniu wzięły udział delegacje członków OSP z wszystkich gminnych jednostek. Wręczono order za zasługi dla pożarnictwa Powiatu Jasielskiego dla Kazimierza Janigi, Leszka Śliwy, Adama Rozmusa, Mateusza Błasika, ks. Wacława Rybki oraz ks. Henryka Magudy. Zebranie swoją obecnością zaszczycili: Bogdan Rzońca – Poseł…

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest programem, który oferuje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wsparcia zadań inwestycyjnych dotyczących renowacji i odbudowy obiektów zabytkowych. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. Dofinansowanie może być również przyznane na udzielenie dotacji przez jednostkę…

Podkarpackie Centrum nauki „ŁUKASIEWICZ” otwarte !!!

Podkarpackie Centrum Nauki działać będzie w kilku obszarach. Ekspozycja podstawowa prezentować będzie wiedzę naukową, jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami: „Świat Wokół Nas” – czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne. „Nasza Cywilizacja” – czyli to, co my ludzie…

Wręczenie odznaczenia państwowego Panu Profesorowi Markowi Gromcowi

W dniu 13 grudnia br. odbyła się uroczystość odznaczenia prof. Marka Gromca Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym mu przez prezydenta RP w uznaniu zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Prof. Marek Gromiec jest m.in. członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej i Komitetu Inżynierii i Środowiska Państwowej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu omówił wpływ zmian…

Odeszła Śp. Maria Gąsiorowska

Smutkiem napełniła Nas wiadomość o śmierci śp. Marii Gąsiorowskiej  Maria Romanow-Gąsiorowska ur.22.09.1944r w Turaszówce k/Krosna – lekarz medycyny. Z PCK związana 65 lat tj od szkoły podstawowej, gdzie była już Przewodniczącą i członkiem PCK .Jedną kadencję skarbnik i długoletni Wiceprezes Oddzialu Rejonowego PCK w Jaśle . Potrafiła łączyć obowiązki zawodowe z działalnością społeczną w Stowarzyszeniu.…