Oddanie do użytku drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec

W środę, 30 listopada, w Tarnowcu uroczyście oddano do użytkowania drogę powiatową Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł prawie 1,1 mln zł. Prace polegały głównie na dostosowaniu drogi do klasy „Z” z kategorią ruchu KR2, poprzez poszerzenie i wykonanie nowych warstw podbudowy i nawierzchni drogi na szerokość 5,5m i 6 m oraz…

BARBÓRKA 2022 w Sanoku

Choć liturgiczne wspomnienie św. Barbary, patronki górników w kalendarzu liturgicznym obchodzimy 4 grudnia, nieco wcześniej, bo 26 listopada br. górnicze uroczystości przeżywaliśmy na sanockiej ziemi. O godzinie 10.00 została odprawiona Msza święta w intencji górników, pracowników sanockiego oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a także ich rodzin. Eucharystii przewodniczył ks. Jan Bielec, kustosz Sanktuarium św.…

Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

Podczas spotkania założycielskiego, które odbyło się 22 listopada, wybrano zarząd klubu HDK. Prezesem został Piotr Wojdyła, wiceprezesem Grzegorz Garbacik, a skarbnikiem Justyna Nosal. W spotkaniu założycielskim uczestniczyła senator Alicja Zając, będąca także prezesem Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, kierownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w…

Awanse w Zakładzie Karnym w Jaśle

W Zakładzie Karnym w Jaśle odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy z okazji Narodowego Święta Niepodległości W uroczystej odprawie połączonej z awansami funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Jaśle uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki, który razem z Dyrektorem Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Jackiem Paśko wręczył funkcjonariuszom Służby Więziennej akty nadania na wyższe stopnie służbowe. Odprawę uświetniła senator RP Pani Alicja…

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom służb społecznych, a w szczególności pracownikom socjalnym składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym, dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Życzę,…