42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

42 lata temu, 13 grudnia 1981 r., w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Internowano działaczy NSZZ „Solidarność” na czele z jego przewodniczącym Lechem Wałęsą. Zostały zawieszone prawa i swobody obywatelskie. Wprowadzenie stanu wojennego miało na celu zdławienie opozycji demokratycznej i obronę komunistycznego reżimu w PRL. Władze…

Przesłanie Prezydenta RP na uroczystości barbórkowe w 2023 roku

Szanowni Państwo! W tych dniach, kiedy w całej Polsce odbywają się uroczystości barbórkowe, składamy gratulacje i podziękowanie za górniczy trud, który służy całemu naszemu narodowi. Nie sposób jednak radośnie świętować w cieniu tragedii, do której doszło 28 listopada w jaworzniańskiej kopalni „Sobieski”. W dramatycznych okolicznościach tradycyjne obchody ograniczają się do nabożeństw w intencji górników – o…

Jasielskie obchody 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości

W sobotę, 11 listopada 2023 roku, odbyły się uroczyste obchody 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Mieszkańcy Jasła i powiatu jasielskiego jak zawsze pamiętali o tym niezwykle ważnym dniu i tłumnie zgromadzili się w Parku Miejskim, aby oddać hołd bohaterom, bez których odwagi i poświęcenia nie moglibyśmy dzisiaj żyć w wolnej Polsce. Obchody poprzedziła Msza Święta sprawowana…

Uroczyste ślubowanie kadetów klas mundurowych w Trzcinicy

10 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy odbyło się ślubowanie uczniów klas mundurowych połączone z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji młodych kadetów. Po zakończonej Mszy odbyło się wprowadzenie warty honorowej pod obelisk ku czci gen. Józefa Hallera, którego imię nosi Jednostka Strzelecka…

Pierwsze posiedzenie Senatu RP XI kadencji

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 109) pierwsze posiedzenie Senatu zwołuje Prezydent RR w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Prezydent Andrzej Duda otworzy pierwsze posiedzenie Senatu i przekaże prowadzenie obrad Marszałkowi Seniorowi, na którego powołał najstarszego wiekiem senatora, Michała Seweryńskiego. Marszałek Senior złoży ślubowanie oraz powoła spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia.  Przy…

Uroczyste podpisanie umowy między Rządem a Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

W Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Rządem a Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. To pierwsze w Polsce podpisane porozumienie terytorialne dla ,,Dorzecza Wisłoki”. Dzisiejsze porozumienie jest zwieńczeniem trzech lat współpracy 32 gmin oraz 3 powiatów z obszaru dorzecza Wisłoki z województw podkarpackiego i małopolskiego. Najważniejszym krokiem na tej drodze było przyjęcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata…

Uroczyste zakończenie przebudowy i rozbudowy budynku „A” Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Jaśle

Łączna wysokość wydatków poniesionych na tę inwestycję wyniosła ponad 2,4 mln złotych. Jak podkreślił Minister Sprawiedliwości podczas swojego wystąpienia, takie przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane w Polsce lokalnej mają czynić wymiar sprawiedliwości bliższy ludziom. To historyczne wydarzenie dla Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Jaśle bowiem po raz pierwszy z oficjalną wizytą przyjeżdża tutaj osobiście Minister Sprawiedliwości…