Rządowy Fundusz Polski Ład – III edycja PGR

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR zostały dofinansowane następujące zadania:   Gmina Brzyska: Przebudowa i zmiana przeznaczenia Domu Ludowego w Lipnicy Dolnej na budynek użyteczności publicznej z funkcją mieszkalną – 2 940 000 zł Gmina Dębowiec: Budowa ośrodka kulturalno – sportowego w Dębowcu – 1 911 000 zł Powiat Jasielski: Przebudowa i…

Nowy ośrodek turystyczny PKL nad zapora solińską

– Ta inwestycja (nowy ośrodek turystyczny Polskich Kolei Linowych – red.) zwiększa możliwości turystyczne dla mieszkańców Polski dla wszystkich turystów zagranicznych, ale to jednocześnie ważna inwestycja gospodarcza, to dodatkowe setki miejsc pracy (…) w całym przemyśle turystycznym – stwierdził premier. Szef rządu podkreślił, że inwestycja ta nie powstałaby, gdyby nie wzorcowa współpraca znakomita współpraca między…

Jubileusz 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe

Straż w Ujeździe powstała z inicjatywy Jakuba Madeja. Pierwszym prezesem instruktorem był Stanisław Madej, naczelnikiem Wojciech Szot, a jego zastępcą Janusz Żygłowicz. Początkowo jednostka nazywała się „wiejskie pogotowie ogniowe”, a w 1908 roku przyjęła nazwę Ochotnicza Straż Pożarna Kółka Rolniczego w Ujeździe. W chwili założenia zrzeszała 14 osób i na swoim wyposażeniu posiadała sikawki drewniane,…

Instytut Pileckiego -Upamiętnienie Jana Jantonia oraz Apolonii i Stanisława Gaconiów zamordowanych za pomoc Żydom w czasie nie,ieckiej okupacji

    22 czerwca br. nastąpiło upamiętnienie trzech kolejnych osób zamordowanych za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Uroczystość odbyła się w podkarpackim Brzostku. Jan Jantoń z Woli Brzosteckiej oraz Apolonia i Stanisław Gacoń z Bukowej zostali zamordowani za pomoc Żydom w czasie niemieckiej okupacji. To już 27. upamiętnienie w ramach programu „Zawołani po imieniu” realizowanego przez Instytut Pileckiego wspólnie z partnerami samorządowymi oraz…