Jarosław Kaczyński ponownie wybrany na Prezesa PiS

– Dziękuję za głosy. Po raz ostatni staję na czele Prawa i Sprawiedliwości i dzieje się to wtedy, kiedy PiS stoi przed ogromnymi zadaniami i ogromną szansą dla Polski – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas VI Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił, że „w ostatnim okresie rozpoczął się proces szybkiego zbliżania do państw Zachodu”. –…

Posiedzenie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości

– Zaczynamy pierwsze posiedzenie Rady Politycznej PiS, które ma wybrać władze partii, dlatego jest ono ważne. Jest to również dobra okazja do przedstawienia spraw, które są przed nami. Będąc u władzy mamy ogromne zadania i szanse dla Polski – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że aby realizacja programu…

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle

2 lipca 2021 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu 125-lecia jasielskiego pożarnictwa. Kulminacyjnym elementem obchodów  było uroczyste wręczenie sztandaru jasielskim strażakom. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Adamowi Koniecznemu. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe. Wyróżnionych zostało ponad 70 jasielskich…

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje będzie można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej dzisiaj Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1…

Środki z PFRON-u dla powiatu jasielskiego

Powiat Jasielski pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 29 czerwca br. Adam Pawluś – Starosta Jasielski i Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, w obecności Teresy Połeć – Skarbnika Powiatu, podpisali umowę z Maciejem Szymańskim – pełnomocnikiem PFRON, na dofinansowanie  budowy windy  w ZSUiS i modernizację budynku WTZ w Jaśle. Wartość inwestycji to…

Od 1 lipca 2021! świadczenie „DOBRY START” 300+

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021…

II Forum Regionów Trójmorza z udziałem Prezydenta RP

Inicjatywa Trójmorza ma olbrzymi potencjał; kraje członkowskie Inicjatywy są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania – mówił Prezydent Andrzej Duda w Lublinie podczas inauguracji II Forum Regionów Trójmorza. Podczas uroczystości Andrzej Duda odebrał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego nagrodę honorową przyznaną przez Kapitułę Kongresu Forum. Prezydent podkreślił, że…

Poznański Czerwiec ’56

28 i 29 czerwca 1956 r. w Poznaniu doszło do robotniczych protestów, które przerodziły się w walki uliczne. Władze komunistyczne do ich stłumienia użyły wojska. W konsekwencji śmierć poniosło co najmniej 79 osób, rannych było ponad 600. Po zakończeniu krwawej pacyfikacji  w przemówieniu radiowym premier Józef Cyrankiewicz stwierdził: „ Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy…

W Senacie dyskutowano o dyskryminacji kobiet w pracy

„Jeśli w krajach Unii Europejskiej nie zostanie wprowadzona jawność i przejrzystość wynagrodzeń, to szacuje się, że zrównanie zarobków kobiet i mężczyzn nastąpi za 100 lat” – mówiła Aneta Trojanowska, członkini Komisji Kobiet Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, podczas konferencji „Mobbing i dyskryminacja kobiet w pracy – kierunki koniecznych zmian ustawowych”, która odbyła się w Senacie 28…

Powitanie lata w Powiecie Jasielskim. Folusz 2021

W Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu im. Stanisława Zająca Senatora RP odbył się koncert Mateusza Mijala w ramach zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Jaśle Powitania lata w Powiecie Jasielskim. Oprócz głównej gwiazdy wystąpili utalentowani wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle i kapela Trzcinicoki. Przewidziano również ciekawe atrakcje dla najmłodszych! Z powodu obostrzeń związanych…