Uchwała Antysmogowa dla Podkarpacia

Od dnia 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa obowiązuje uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa), której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno – bytowego, będącego główną przyczyną…

Obława Augustowska 10-25 lipiec 1945r.

OBŁAWA AUGUSTOWSKA. Największa zbrodnia dokonana na Polakach przez Sowietów po zakończeniu II Wojny Światowej. W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50.…

Strategia Demograficzna 2024. Ruszają konsultacje społeczne dokumentu

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Demograficznej – dokumentu wyznaczającego kierunki działań do 2040 r. W pierwszych województwach – zachodniopomorskim i lubuskim – ruszą już w tym tygodniu. – Zachęcamy do udziału w konsultacjach wszystkich, którym nie jest obojętna przyszłość Polski, polskich rodzin, kolejnych pokoleń, nasza wspólna przyszłość – mówi minister rodziny i polityki społecznej…

100. rocznica zakończenia III Powstania Śląskiego

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego.  – Pochylam dzisiaj nisko głowę, po raz kolejny, przed wszystkimi bohaterami wszystkich Powstań Śląskich – mówił Prezydent w Katowicach, dziękując śląskim rodzinom, w których pamięci są te wielkie akty patriotyzmu i odwagi. Podkreślał, że mieszkający tutaj ludzie, Ślązacy, tak bardzo chcieli być…

Jarosław Kaczyński ponownie wybrany na Prezesa PiS

– Dziękuję za głosy. Po raz ostatni staję na czele Prawa i Sprawiedliwości i dzieje się to wtedy, kiedy PiS stoi przed ogromnymi zadaniami i ogromną szansą dla Polski – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas VI Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił, że „w ostatnim okresie rozpoczął się proces szybkiego zbliżania do państw Zachodu”. –…

Posiedzenie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości

– Zaczynamy pierwsze posiedzenie Rady Politycznej PiS, które ma wybrać władze partii, dlatego jest ono ważne. Jest to również dobra okazja do przedstawienia spraw, które są przed nami. Będąc u władzy mamy ogromne zadania i szanse dla Polski – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że aby realizacja programu…

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle

2 lipca 2021 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu 125-lecia jasielskiego pożarnictwa. Kulminacyjnym elementem obchodów  było uroczyste wręczenie sztandaru jasielskim strażakom. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Adamowi Koniecznemu. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe. Wyróżnionych zostało ponad 70 jasielskich…

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje będzie można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej dzisiaj Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1…

Środki z PFRON-u dla powiatu jasielskiego

Powiat Jasielski pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 29 czerwca br. Adam Pawluś – Starosta Jasielski i Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, w obecności Teresy Połeć – Skarbnika Powiatu, podpisali umowę z Maciejem Szymańskim – pełnomocnikiem PFRON, na dofinansowanie  budowy windy  w ZSUiS i modernizację budynku WTZ w Jaśle. Wartość inwestycji to…

Od 1 lipca 2021! świadczenie „DOBRY START” 300+

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021…