Powstańcze dni: 2 października

Dwumiesięczna bitwa o Warszawę dobiegła końca. Negocjacji o zakończeniu działań wojennych nie zainaugurowali jednak Powstańcy – zrobili to, zwracając się do strony polskiej 27 września, Niemcy, którzy chcieli czym prędzej rzucić wszystkie swoje siły przeciw Armii Czerwonej… W poniedziałek 2 października dawało się już odczuć jesień; dzień stawał się coraz krótszy – słońce wzeszło o…

Weekend Seniora z Kulturą 2022

W dniach od 1 i 2 października w całej Polsce odbędzie się „Weekend seniora z kulturą” – akcja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 500 instytucji z całego kraju. Dzięki akcji seniorzy będą mieli okazję dowiedzieć się i zobaczyć,…

Tarcza Solidarnościowa

Rządowa ustawa w ramach Tarczy Solidarnościowej zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 na poziomie z 2022: do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami do 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników To ochrona 17 mln gospodarstw domowych i wsparcie…