Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami rządu ws. centrów usług społecznych

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami rządu w celu omówienia dalszych działań upowszechniających Centra Usług Społecznych, a także by przedstawić inne inicjatywy prezydenckie w sferze społecznej. – Na koniec trwającego obecnie pilotażowego etapu realizacji projektu Centrów Usług Społecznych chciałbym przedłożyć projekt nowelizacji ustawy w tym zakresie; mamy już konkretne spostrzeżenia, co można uzupełnić – powiedział…

Zmarł Tadeusz Lewandowski, senator IV i VI kadencji

10 lipca 2021 r. w wieku 77 lat zmarł Tadeusz Lewandowski, senator w latach 1997-2001 i 2005-2007. Urodził się 6 stycznia 1944 r. w Płuchowie (obecnie Ukraina). Pracę zawodową rozpoczął w Fabryce Maszyn Papierniczych w Cieplicach. W 1982 r. został internowany, a w 1985 r. zwolniony z pracy za działalność polityczną. W latach 1989-1992 był…

WOŁYŃ’43

Mieszkańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej byli od zawsze Polakami i katolikami. Według tradycji, na Wołyń zostali sprowadzeni z Mazowsza przez króla Władysława Jagiełłę. Rozmawiali po polsku gwarą mazurską i byli nazywani Mazurami. W ciągu kilkuset lat swej bytności na Wołyniu (właściwie na Ziemi Chełmskiej), Polacy z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zachowali czystość narodową, językową, wyznaniową i obyczajową. Pomimo…

Uchwała Antysmogowa dla Podkarpacia

Od dnia 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa obowiązuje uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa), której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno – bytowego, będącego główną przyczyną…

Obława Augustowska 10-25 lipiec 1945r.

OBŁAWA AUGUSTOWSKA. Największa zbrodnia dokonana na Polakach przez Sowietów po zakończeniu II Wojny Światowej. W lipcu 1945 r. oddziały Armii Czerwonej przy pomocy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej i jej okolic, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Ze strony sowieckiej w operacji uczestniczyły jednostki 50.…

Strategia Demograficzna 2024. Ruszają konsultacje społeczne dokumentu

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Demograficznej – dokumentu wyznaczającego kierunki działań do 2040 r. W pierwszych województwach – zachodniopomorskim i lubuskim – ruszą już w tym tygodniu. – Zachęcamy do udziału w konsultacjach wszystkich, którym nie jest obojętna przyszłość Polski, polskich rodzin, kolejnych pokoleń, nasza wspólna przyszłość – mówi minister rodziny i polityki społecznej…

100. rocznica zakończenia III Powstania Śląskiego

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego.  – Pochylam dzisiaj nisko głowę, po raz kolejny, przed wszystkimi bohaterami wszystkich Powstań Śląskich – mówił Prezydent w Katowicach, dziękując śląskim rodzinom, w których pamięci są te wielkie akty patriotyzmu i odwagi. Podkreślał, że mieszkający tutaj ludzie, Ślązacy, tak bardzo chcieli być…

Jarosław Kaczyński ponownie wybrany na Prezesa PiS

– Dziękuję za głosy. Po raz ostatni staję na czele Prawa i Sprawiedliwości i dzieje się to wtedy, kiedy PiS stoi przed ogromnymi zadaniami i ogromną szansą dla Polski – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas VI Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił, że „w ostatnim okresie rozpoczął się proces szybkiego zbliżania do państw Zachodu”. –…

Posiedzenie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości

– Zaczynamy pierwsze posiedzenie Rady Politycznej PiS, które ma wybrać władze partii, dlatego jest ono ważne. Jest to również dobra okazja do przedstawienia spraw, które są przed nami. Będąc u władzy mamy ogromne zadania i szanse dla Polski – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczył, że aby realizacja programu…

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle

2 lipca 2021 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu 125-lecia jasielskiego pożarnictwa. Kulminacyjnym elementem obchodów  było uroczyste wręczenie sztandaru jasielskim strażakom. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Adamowi Koniecznemu. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe. Wyróżnionych zostało ponad 70 jasielskich…