Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

Podczas spotkania założycielskiego, które odbyło się 22 listopada, wybrano zarząd klubu HDK. Prezesem został Piotr Wojdyła, wiceprezesem Grzegorz Garbacik, a skarbnikiem Justyna Nosal. W spotkaniu założycielskim uczestniczyła senator Alicja Zając, będąca także prezesem Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, kierownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w…

Awanse w Zakładzie Karnym w Jaśle

W Zakładzie Karnym w Jaśle odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy z okazji Narodowego Święta Niepodległości W uroczystej odprawie połączonej z awansami funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Jaśle uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki, który razem z Dyrektorem Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Jackiem Paśko wręczył funkcjonariuszom Służby Więziennej akty nadania na wyższe stopnie służbowe. Odprawę uświetniła senator RP Pani Alicja…

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom służb społecznych, a w szczególności pracownikom socjalnym składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym, dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Życzę,…

XX edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W auli Uniwersytetu Rzeszowskiego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył statuetki najlepszym polskim firmom podczas jubileuszowej XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gala odbyła się w ramach siódmej edycji Kongresu 590, który przez dwa dni gości na Podkarpaciu. Nagrodę specjalną otrzymało Województwo Podkarpackie, które zostało docenione za innowacyjność oraz za bezprecedensową pomoc uchodźcom.   www.samorząd.gov.pl

Uroczyste oddanie do użytku przebudowanych dróg powiatowych: Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – granica województwa – Szerzyny

W czwartek, 10 listopada, w Siepietnicy uroczyście oddano do użytkowania dwie przebudowane drogi powiatowe: Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – granica województwa – Szerzyny. Ich modernizacja kosztowała ponad 8,5 miliona złotych, z czego 95 procent pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Drogi te (łącznie 3…