Konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”

Po pięcioletniej przerwie do budżetu Kancelarii Senatu wracają środki przeznaczone na realizację zadań na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą – w kwocie 10 milionów zł. Marszałek Senatu ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”. Ogłoszenie o konkursie Główne kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2024 to: aktywizacja…

Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Społeczność Jasła, miasta barbarzyńsko zniszczonego przez niemieckich hitlerowców, przywiązuje szczególną wagę do swojej historii.  Zorganizowane 20 marca obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, podtrzymują pamięć o naszych niezwykłych bohaterach, którzy ratując cudze życie, nie zważali na własne. Oficjalna część obchodów rozpoczęła się w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.…

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

42 lata temu, 13 grudnia 1981 r., w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Internowano działaczy NSZZ „Solidarność” na czele z jego przewodniczącym Lechem Wałęsą. Zostały zawieszone prawa i swobody obywatelskie. Wprowadzenie stanu wojennego miało na celu zdławienie opozycji demokratycznej i obronę komunistycznego reżimu w PRL. Władze…