Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom służb społecznych, a w szczególności pracownikom socjalnym

składam

serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym, dziękuję za wrażliwość,

wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzę, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy a nagrodą za Wasz trud i wysiłek był szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie.

Alicja Zając

Senator RP