Finał Etapu Okręgowego 7. edycji konkursu senackiego „List do Taty”

Edycja senackiego konkursu „List do taty” dobiegła końca ! Organizator Konkursu – Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, – Senator RP Alicja Zając na etapie okręgowym Obecną edycję konkursu, który odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, wsparło 36 senatorów, a uczestniczyło w nim prawie 2500  tys. prac nadesłanych przez uczniów z…

Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobylanach

Nowoczesny budynek kosztował ponad 5 milionów złotych. Wójt gminy Chorkówka podkreśla, że realizacja inwestycji była możliwa dzięki blisko dwumilionowemu dofinansowaniu w ramach programu Sportowa Polska. Budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 896 900 zł w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 5…

Otwarcie Budynku Wielofunkcyjnego w gminie Brzyska

20 września 2023r. w Brzyskach uroczyście otwarto wielofunkcyjny budynek, powstały na terenie byłego GS-u. Projekt został dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – programu wspierającego nie tylko duże krajowe inwestycje, ale również inwestycje lokalne. Nowy budynek składa się z czterech niezależnych lokali użytkowych. W jednym z nich funkcjonował będzie Dom Seniora. Adam Pawluś – Starosta…