Polacy decydują o swoim państwie

Sejm przyjął wniosek rządu o przeprowadzenie referendum, które miałoby odbyć się tego samego dnia, co wybory. Polacy odpowiedzieliby w nim na pytania: 1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? To społeczeństwo powinno decydować o majątku narodowym. Podczas kryzysów to narodowość kapitałów pozwala decydować…