Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest programem, który oferuje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wsparcia zadań inwestycyjnych dotyczących renowacji i odbudowy obiektów zabytkowych. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. Dofinansowanie może być również przyznane na udzielenie dotacji przez jednostkę…