Podkarpackie Centrum nauki „ŁUKASIEWICZ” otwarte !!!

Podkarpackie Centrum Nauki działać będzie w kilku obszarach. Ekspozycja podstawowa prezentować będzie wiedzę naukową, jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami: „Świat Wokół Nas” – czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne. „Nasza Cywilizacja” – czyli to, co my ludzie…

Spotkanie opłatkowe posłów i senatorów

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 15 grudnia w Sejmie obyło się spotkanie opłatkowe posłów i senatorów. Wziął w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z senatorami, Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz posłowie, a także kardynał Kazimierz Nycz, który pobłogosławił opłatki i poprowadził modlitwę. Marszałek Senatu życzył wszystkim zgromadzonym ciepła…

Wręczenie odznaczenia państwowego Panu Profesorowi Markowi Gromcowi

W dniu 13 grudnia br. odbyła się uroczystość odznaczenia prof. Marka Gromca Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym mu przez prezydenta RP w uznaniu zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Prof. Marek Gromiec jest m.in. członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej i Komitetu Inżynierii i Środowiska Państwowej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu omówił wpływ zmian…