Obchody 155. Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego na Litwie

155 lat temu, 5 grudnia, w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Człowiek, który zmienił bieg historii Polski – Józef Piłsudski, Ojciec naszej Niepodległości. Uroczystości rocznicowe, zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgromadziły w Wilnie i Zułowie przedstawicieli pięciu pokoleń Polaków, którzy chcą wypełniać Jego Testament. Dzięki współpracy z Jednostką Strzelecką 2051 im. mjra…

Badanie morfologii odpadów w Jaśle

W Jaśle w pracowni Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska od teraz bada się morfologię odpadów komunalnych. To jedyna wyspecjalizowana pracownia w całej Polsce. To znacznie usprawni pracę inspektorów i pomoże w walce z przestępczością środowiskową oraz w dbaniu o ochronę naszego środowiska. Aktualnie w całej Polsce jest 16 oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego, których…