Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

Podczas spotkania założycielskiego, które odbyło się 22 listopada, wybrano zarząd klubu HDK. Prezesem został Piotr Wojdyła, wiceprezesem Grzegorz Garbacik, a skarbnikiem Justyna Nosal. W spotkaniu założycielskim uczestniczyła senator Alicja Zając, będąca także prezesem Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, kierownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w…