Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Komisja Infrastruktury będzie rekomendowała Senatowi wprowadzenie  6 poprawek do noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komisja poparła m.in. propozycję senator Alicji Zając, aby nie karać podmiotów zobowiązanych za niewykonanie obowiązku informacyjnego dotyczącego uzupełniania bazy. Komisja przyjęła też poprawki o charakterze legislacyjnym, porządkującym i uściślającym. Nie uzyskał większości wniosek senatorów Ryszarda Świlskiego i…