Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

81 lat temu powstało Polskie Państwo Podziemne. Uchwałą Sejmu z 11 września 1998 r. ustanowiono święto państwowe 27 września – Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. . Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego We wrześniu 1998 r. Sejm RP ustanowił Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, stwierdzając w uchwale, że było ono „fenomenem w dziejach nie tylko II wojny światowej”. Doprawdy, trudno jest…