Rządowy Fundusz Polski Ład – III edycja PGR

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR zostały dofinansowane następujące zadania:   Gmina Brzyska: Przebudowa i zmiana przeznaczenia Domu Ludowego w Lipnicy Dolnej na budynek użyteczności publicznej z funkcją mieszkalną – 2 940 000 zł Gmina Dębowiec: Budowa ośrodka kulturalno – sportowego w Dębowcu – 1 911 000 zł Powiat Jasielski: Przebudowa i…