Jubileusz 30- lecia działalności Caritas Diecezji Rzeszowskiej

     „Bądźcie miłosierni   jak Ojciec wasz jest miłosierny” Caritas to wielkie dzieło, podejmowane przez ludzi wierzących.  Od 30 lat Caritas Diecezji Rzeszowskiej niesie pomoc najbardziej potrzebującym. Wielkim zaszczytem jest praca dla drugiego człowieka. Jest to praca niełatwa, wymagająca ogromnego poświecenia, często kosztem własnego czasu.               Dziękuję za wytrwałą i ofiarną pracę na…