Uroczystości Ślubowania klas mundurowych certyfikowanych przez MON z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

8 kwietnia 2022 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym odbyła się Uroczystość Ślubowania Klas Mundurowych Certyfikowanych przez MON. W wydarzeniu wziął udział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Ceremonia ślubowania oraz cały jej przebieg zostały przeprowadzone z zachowaniem wszystkich elementów musztry i ceremoniału wojskowego. Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem Flagi Państwowej i odśpiewaniem Hymnu…

Inauguracji otwarcia Kamienicy Muzeum Podkarpackiego i Cechu rzemiosł Różnych w Krośnie

W dniu 8 kwietnia 2022r. odbyła się uroczysta inauguracja otwarcia Kamienicy Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych odrestaurowanej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej.” Jednym z punktów programu było otwarcie wystawy archeologicznej Przeszłość Ożywiona, która mieści się w piwnicach odrestaurowanego budynku. Uroczystego poświęcania kamienicy dokonał ks.…