Pionier przemysłu naftowego, społecznik, patriota. Dwusetlecie urodzin Ignacego Łukasiewicza – patrona roku 2022

200 lat temu, 23 marca 1822 r., w Zadusznikach k. Mielca urodził się Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewcz. Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych. Ojciec Józef brał udział w Powstaniu Listopadowym. Po sprzedaży części majątku rodzina przeniosła się do Rzeszowa, gdzie Ignacy najpierw uczył się w domu, a następnie ukończył cztery klasy gimnazjum.…