Oficjalne przekazanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle

W piątek, 25 marca br., w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle odbyło się oficjalne przekazanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń.   W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jaśle na ulicy Floriańskiej zostały wykonane prace budowlane, w ramach zadania pn. Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2021 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic…

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Polaków Ratujących Żydów pod Okupacją Niemiecką

Prezydent Andrzej Duda, ustanowił 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Data ta nie jest przypadkowa, tego dnia w 1944 roku, dokonano egzekucji na rodzinie Ulmów w Markowej. Niemiecka żandarmeria zamordowała wówczas Józefa Ulmę, jego ciężarną żonę Wiktorię i sześcioro ich małoletnich dzieci oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów: Gołdę  Grünfeld,…

Pionier przemysłu naftowego, społecznik, patriota. Dwusetlecie urodzin Ignacego Łukasiewicza – patrona roku 2022

200 lat temu, 23 marca 1822 r., w Zadusznikach k. Mielca urodził się Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewcz. Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych. Ojciec Józef brał udział w Powstaniu Listopadowym. Po sprzedaży części majątku rodzina przeniosła się do Rzeszowa, gdzie Ignacy najpierw uczył się w domu, a następnie ukończył cztery klasy gimnazjum.…

Dodatkowe wsparcie dla producentów rolnych i ochrona dla odbiorców gazu przed niekontrolowanym wzrostem cen do 2027 – rząd kontynuuje pakiet działań pomocowych

Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o polską wieś! Wysokie ceny surowców, szczególnie gazu, przekładają się na ceny nawozów i żywności. Dlatego producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej, otrzymają wsparcie z budżetu państwa. Pomoc będzie dotyczyć nawozów zakupionych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. Dofinansowaniem może zostać objęte 50 ha –…

Nowoczesne autobusy trafią do P-GZK JASIEL

Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny zakupi dziewięć nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych. W piątek, 11 marca 2022 r., w Starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę z wykonawcami, która opiewa na kwotę ponad 6,7 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nowe autobusy trafią do Jasła już jesienią. Przy podpisaniu umowy pomiędzy…

Podpisanie umowy na przebudowę dwóch dróg powiatowych

Wczoraj, tj. 7 marca 2022 r., podpisano umowę pomiędzy Powiatem Jasielskim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Jasła, na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny”. Koszt inwestycji to ponad 8,5 mln zł. Umowę w imieniu…

Umowa na dokumentację dla obwodnicy Brzostku i Kołaczyc podpisana

Podpisaliśmy umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73. Dokumentację w terminie 15 miesięcy, za kwotę 6 986 400,00 zł, opracuje firma MPRB. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Prace koncepcyjne Do zadań wykonawcy będzie należało wykonanie KP z pełnym…

Jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by podporządkować Polskę Związkowi Sowieckiemu i narzucić jej obywatelom ustrój komunistyczny. Obecnie do świadomości społecznej z opóźnieniem dociera prawda o walce i cierpieniu tysięcy „Żołnierzy Wyklętych” – mówił w swoim wystąpieniu podczas uroczystości przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych w Jaśle Starosta Jasielski…