Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest programem, który oferuje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wsparcia zadań inwestycyjnych dotyczących renowacji i odbudowy obiektów zabytkowych. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. Dofinansowanie może być również przyznane na udzielenie dotacji przez jednostkę…

Podkarpackie Centrum nauki „ŁUKASIEWICZ” otwarte !!!

Podkarpackie Centrum Nauki działać będzie w kilku obszarach. Ekspozycja podstawowa prezentować będzie wiedzę naukową, jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami: „Świat Wokół Nas” – czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne. „Nasza Cywilizacja” – czyli to, co my ludzie…

Spotkanie opłatkowe posłów i senatorów

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 15 grudnia w Sejmie obyło się spotkanie opłatkowe posłów i senatorów. Wziął w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z senatorami, Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz posłowie, a także kardynał Kazimierz Nycz, który pobłogosławił opłatki i poprowadził modlitwę. Marszałek Senatu życzył wszystkim zgromadzonym ciepła…

Wręczenie odznaczenia państwowego Panu Profesorowi Markowi Gromcowi

W dniu 13 grudnia br. odbyła się uroczystość odznaczenia prof. Marka Gromca Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym mu przez prezydenta RP w uznaniu zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Prof. Marek Gromiec jest m.in. członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej i Komitetu Inżynierii i Środowiska Państwowej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu omówił wpływ zmian…

Odeszła Śp. Maria Gąsiorowska

Smutkiem napełniła Nas wiadomość o śmierci śp. Marii Gąsiorowskiej  Maria Romanow-Gąsiorowska ur.22.09.1944r w Turaszówce k/Krosna – lekarz medycyny. Z PCK związana 65 lat tj od szkoły podstawowej, gdzie była już Przewodniczącą i członkiem PCK .Jedną kadencję skarbnik i długoletni Wiceprezes Oddzialu Rejonowego PCK w Jaśle . Potrafiła łączyć obowiązki zawodowe z działalnością społeczną w Stowarzyszeniu.…

Kolejna wirtualna strzelnica w powiecie jasielskim

12 grudnia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach dokonano uroczystego otwarcia nowej strzelnicy wirtualnej. Starosta Jasielski, Adam Pawluś, witając zaproszonych gości, przedstawicieli nauczycieli, młodzieży i rodziców, zaznaczył, że inwestycja, zrealizowana przez Powiat Jasielski, dofinansowana ze środków programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”, ma służyć uczniom Kołaczyckiego Liceum, przede wszystkim klas mundurowych, a także…