Uroczyste poświecenie i oddanie do użytku Remizy OSP w Dębowcu

W Dębowcu poświęcono oraz przekazano do użytku budynek Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu. Uroczystość powiązana była z rocznicą 130-lecia działalności Jednostki OSP. Nowo powstała remiza jest w pełni wyposażonym budynkiem z dwustanowiskowym garażem oraz zapleczem. Z pewnością usprawni ona pracę jednostki. Budynek mieści się w odległości około pół kilometra od dawnej remizy, która znajdowała…

Wale zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Święcany

W dniu 26 czerwca br. odbyło się zebranie sprawozdawczo -wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach. Przedmiotem tegorocznego zebrania było m.in.: – sprawozdanie z działalności jednostki -sprawozdanie finansowe za rok 2020 -sprawozdanie Komisji Rewizyjnej -przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2021 -Wybory: Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej -Wybory: Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego…

Koncert pieśni religijnych i pielgrzymkowych w Sławęcinie

W dniu 11.06.2021 o godz. 18.00  w Kościele Parafialnym w Sławęcinie odbył się koncert  w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko – słowackiego; muzyka liturgiczna, pieśni religijne  i pielgrzymkowe. Preszów – Sławęcin” dla zadania – Koncert pieśni religijnych i pielgrzymkowych. Dofinansowanie mikro projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 –…

Sala w Senacie RP imienia Olgi Krzyżanowskiej

Wicemarszałkowie Senatu RP Bogdan Borusewicz i Marek Pęk oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wzięli udział 22 czerwca br. w uroczystości nadania jednej z sal w Sejmie imienia Olgi Krzyżanowskiej. Była wicemarszałek Sejmu i senator V kadencji będzie patronować sali 412 w nowym budynku Sejmu, w którym na co dzień obradują komisje sejmowe. W uroczystości…

IV edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”

Nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych społeczności rozpocznie się 21 czerwca 2021 roku. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko…

Młodzi w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie z przedstawicielem Strategii Młodzi+

W ramach konsultacji „Młodzi w Pałacu” Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki spotkał się z przedstawicielem Strategii Młodzi +  Łukaszem Kozłowskim. Rozmowa dotyczyła obecnej działalności stowarzyszenia oraz jej perspektyw rozwoju. Łukasz Kozłowski opowiadał o akcji „Poświęć godzinę” mającej na celu stworzenie aplikacji mobilnej na systemy Android i iOS, która pomoże łączyć ludzi potrzebujących wsparcia – na…

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury jednogłośnie zdecydowały, że zarekomendują Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja, którą omówiła Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zakłada wprowadzenie dodatkowego narzędzia realizacji polityki mieszkaniowej przez gminy − pośrednictwa mieszkaniowego w formie społecznych…

Uroczystość odsłonięcia popiersia Władysława Raczkiewicza w Senacie RP

„Był to wielki człowiek, który swoją pracą i zaangażowaniem, bez względu na to, czy sprawował urząd wojewody, ministra czy najwyższe funkcje państwowe – marszałka Senatu i, w jesieni swego życia, prezydenta RP na uchodźstwie, służył wiernie Polsce i jak mało kto zasłużył na miano państwowca” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, odsłaniając 16…