Spotkanie dotyczące postępu prac związanych z budową zbiornika Kąty-Myscowa

W dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle z inicjatywy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Wody Polskie) odbyło się kolejne spotkanie dotyczące postępu prac związanych z budową zbiornika Kąty-Myscowa. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Bogdan Rzońca -poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Alicja Zając – Senator Rzeczypospolitej…