Poświęcenie nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle

W piątek 30 lipca 2021r. w Jaśle obchodzono powiatowe obchody Święta Policji. Uroczystości te miały szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy odbyły się na placu przed nową Komendą Powiatową na ulicy Sroczyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez Biskupa Rzeszowskiego ks. Jana Wątrobę w kaplicy tymczasowej pw. Chrystusa Króla przy ulicy Lwowskiej. Dalsza część…

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w powiecie jasielskim

Podczas wizyty w powiecie jasielskim Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w uroczystym oddaniu i poświęceniu dwóch ważnych dla powiatu inwestycji, o realizację których długo zabiegali mieszkańcy: rozbudowanej na odcinku od Siepietnicy do Trzcinicy drogi krajowej DK 28 oraz mostu w Desznicy. Inwestycje te nie byłyby zrealizowane bez wsparcia pieniędzy rządowych. Obecny na uroczystości w…

500 – LECIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ŚWIĘCANACH

W tym roku mija pięć stuleci od powstania świątyni, która od 1520 r. gromadzi wiernych ze Święcan i okolic, zbliżając ich do Boga. Piękny kościół św. Anny znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej. Największym jego skarbem jest późnogotycka grupa pasyjna. Zdaniem proboszcza miejscowej parafii, tak on, jak i parafianie mają za co Bogu dziękować. Bo…

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą…