Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje będzie można złożyć w formie papierowej lub online w uruchomionej dzisiaj Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1…

Środki z PFRON-u dla powiatu jasielskiego

Powiat Jasielski pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 29 czerwca br. Adam Pawluś – Starosta Jasielski i Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta, w obecności Teresy Połeć – Skarbnika Powiatu, podpisali umowę z Maciejem Szymańskim – pełnomocnikiem PFRON, na dofinansowanie  budowy windy  w ZSUiS i modernizację budynku WTZ w Jaśle. Wartość inwestycji to…

Od 1 lipca 2021! świadczenie „DOBRY START” 300+

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021…