O scaleniach gruntów, inwestycjach drogowych, kolejowych i środkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w gm. Tarnowiec

O scaleniach gruntów, inwestycjach drogowych, kolejowych i środkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozmawiałem dzisiaj w Gminie Tarnowiec z mieszkańcami, sołtysami i pracownikami Urzędu Gminy. W spotkaniu uczestniczyli również Senator AlicjaZając, Starosta Adam Pawlus, Radny Wojciech Zając, p.o. Wójta Miłosz Leszkiewicz, Dyr. P. Kędrek. O swoich doświadczeniach w scalaniu gruntów i doskonałych efektach tej pracy…