Dożynki Gminne w Niepli

Dożynki to święto ludowe, które dla rolników i całych gmin stanowi niezwykle istotny punkt w ciągu roku. Wydarzenie odbyło się 15 sierpnia 2020 r. w Niepli. Zaszczytną funkcję starostów pełnili Pani Aleksandra Kosztyła i Pan Marian Macek. Msza Święta w intencji rolników została odprawiona w kościele p.w. Św. Marcina w Szebniach, której przewodniczył ks. prałat…

Święto Wojska Polskiego w Jaśle

Uroczystości Święta Wojska Polskiego w Jaśle rozpoczęły się msza święta w intencji Ojczyzny w kościele oo. Franciszkanów o godz. 9.00, której przewodniczył ks. ks. Zbigniew Kraska z Rzymskokatolickiej Parafii Kolegiackiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. Pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Apel pamięci odczytał Wiesław Hap. Następnie kombatanci, przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowcy, komendanci…

Oddanie wyremontowanej drogi w Osobnicy

Oddany został do użytku odcinek drogi w Osobnicy, przebudowany ze znaczącym wsparciem z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wyremontowany 532 metrowy fragment łączy dwie drogi powiatowe oraz poprawia dostęp do szkoły podstawowej, kościoła parafialnego, dziennego domu pomocy i domu ludowego. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Jasła. Koszt prac wyniósł 518 tysięcy…