Odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Katarzyny ALEKSNADRYJSKIEJ przy Zakładzie PKP Cargo S.A.

Przy zakładzie PKP Cargo S.A. w Jaśle odsłonięty został pomnik św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy. Święta przedstawiona została w koronie królewskiej, z palmą męczeńską w dłoni. Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus, nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, filozofowie, z którymi prowadziła dysputę, gałązka palmowa, koło, na którym była łamana, korona w ręku,…

JAN PAWEŁ II patronem szkoły w Nienaszowie

Szkoła Podstawowa w Nienaszowie ma nowego patrona. Został nim Papież Polak – św. Jan Paweł II. Uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej, odbyła się 11 października. W uroczystościach wzięła udział Senator RP Alicja Zając. Wydarzenie wyjątkowo wpisało się w tegoroczny jubileusz 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża. O uznaniu Ojca…

Uroczyste otwarcie STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w Trzcinicy k. Jasła

Senator RP Alicja Zając wzięła udział w uroczystym otwarciu nowego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy. Oficjalne oddanie obiektu do użytku miało miejsce 12 października. W uroczystości uczestniczył również Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Stadion przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy jest najnowocześniejszym obiektem lekkoatletycznym w powiecie jasielskim. Na nowym…