Uchwała Senatu w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

6 czerwca 2018 r. rozpoczęło się 61. posiedzenie Senatu. Izba podjęła jednogłośnie uchwałę w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której przypomniano jego biografię, m.in. dobrowolne uwięzienie w KL Auschwitz, ponowne włączenie się w konspirację po ucieczce z obozu, walkę w powstaniu warszawskim i w szeregach Armii gen. Władysława Andersa,…

II miejsce Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

W Senacie 12 czerwca 2018 r. odbył się finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”. Organizatorem konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych był senacki Zespół Strażaków. Nagrody za najlepsze prace plastyczne i audiowizualne wręczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. „To bardzo ważny konkurs, bo uczy młodzież postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa”…

Podkarpacki Kurator Oświaty – KONFERENCJA NA TEMAT ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 11 czerwca br. odbyło się spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 oraz zmian w szkolnictwie zawodowym. W posiedzeniu uczestniczyli  wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, wicekurator oświaty Stanisław  Fundakowski oraz przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych prowadzących publiczne szkoły ponadpodstawowe w województwie podkarpackim. W…

100-lecie Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

Z okazji 100 jubileuszu Szkoły Podstawowej w środę 6 czerwca zorganizowane zostały uroczystości w Starym Żmigrodzie. Rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem w Kościele Parafialnym pw. Św Katarzyny w Starym Żmigrodzie której przewodniczył Bp Jan Wątroba. Po mszy uczestnicy uroczystości spotkali się przed szkołą, gdzie odsłonięta została pamiątkowa tablica. Licznie zgromadzeni goście, władze samorządowe, rodzice, absolwenci składali na…

Uroczyste podpisanie umowy na rozbudowę drogi krajowej nr 28

W dniu 4 czerwca 2018 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania: „Rozbudowa drogi krajowej 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica w km 191 +565 + 206 + 000”. Umowa została podpisana pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle i Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie…

210 lat Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie ma już 210 lat. Z tej okazji, we wtorek odbyły się główne obchody jubileuszu. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do szkoły, gdzie poświęcono i odsłonięto tablicę pamiątkową. Po części oficjalnej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej zaprezentowali…

„Zachować w Pamięci”

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o postaci Józefa Piłsudskiego oraz o dziejach Polski w okresie wskazanym w tytule, ratowanie i upowszechnianie dziedzictwa historycznego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski, oraz przybliżenie wydarzeń historycznych w latach 1918-2018, jak również rozbudzanie wśród dzieci poczucia tożsamości miejsca, w którym mieszkają oraz zainteresowanie uczniów pracą poznawczą z zastosowaniem źródeł…

Gminny Dzień Matki

Dzień Matki jest szczególnym świętem obchodzonym corocznie i jest wyrazem szacunku dla wszystkich matek. Święto to po raz pierwszy w Polsce obchodzono  w Krakowie w 1914 roku, przypada ono na 26 maja. Organizatorzy obchodów Dnia Matki postarali się by czas spędzony razem był dla wszystkich matek chwilą wyjątkową i pełną atrakcji. W uroczystym spotkaniu oraz…